Παροχές

Φιλοξενούμε βρέφη από 2 μηνών έως και Νηπιαγωγείο.
Πλήρες ημερήσια διατροφή
Άδεια Νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Παιδείας.
Λειτουργούμε από το 1972 στο Κερατσίνι.
Νέο ιδιόκτητο κτίριο 600 τμ πλησίον πάρκου Πρέσσοφ
Νέα αυλή, 300 τμ, με δάπεδο ασφαλείας και παιχνίδια για όλα τα παιδιά.
Μεταφορά με δικά μας κλιματιζόμενα σχολικά λεωφορεία.
Ώρες λειτουργίας : 6.00 το πρωί έως 6.00 το απόγευμα
Λειτουργούν τα εξής τμήματα: βρεφικό , μεταβρεφικό, μικρά προνήπια, προνήπια, και νηπιαγωγείο
Θεατρικές παραστάσεις σε παιδικές σκηνές και μέσα στον σταθμό μας.
Παιδότοπός για τους δικούς μας μαθητές.
Τμήματα Αγγλικών, Ηλεκτρονικού υπολογιστή, μουσικοκινητικής μουσικής, κολυμβητήριο και taekwondo.
Παιδίατρος μια φορά την εβδομάδα, συνεργασία με κέντρο λογοθεραπείας, παιγνιοθεραπείας και ψυχολόγο.
Θεατρικές παραστάσεις και γυμναστικές επιδείξεις από τους μαθητές μας.
Εξωσχολικές γιορτές αποκριών και σχολικών εορτών.
Επισκέψεις σε μουσεία και εκπαιδευτικές εορτές
Συγκεντρώσεις γονέων και σχολές γονέων
Χειροτεχνίες και πλούσιες κατασκευές