Μαθήματα

Category
Τομείς

Στον σταθμό μας, εκτός από τις εβδομαδιαίες δραστηριότητες στα πλαίσια του διαθεματικού προγράμματος, πραγματοποιούνται και άλλου τύπου δραστηριότητες.
Τέτοιες είναι το μάθημα των αγγλικών, μουσικοκοινητική αγωγή, κολύμβηση και taekwondo.

Ο σταθμός μας συνεργάζεται με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τους και προσφέρουν στα παιδιά μας ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις και σε αυτούς τους τομείς.

Τα μαθήματα γίνονται ενδοσχολικά, εκτός από το μάθημα της κολύμβησης. Το μάθημα αυτό γίνεται στο δημοτικό κολυμβητήριο του Κερατσινίου που βρίσκεται κοντά στον σταθμό μας.