Εκπαιδευτικές εκδρομές

Category
Τομείς

Οι εκπαιδευτικές μας εκδρομές έχουν πάντα σκοπό την επαφή των παιδιών με τόπους που έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, ιστορική, οικολογική).

Μέσα από τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες τα παιδιά μας απορροφούν καλύτερα την γνώση, αποκτούν εμπειρίες ψυχαγωγούνται και καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους.

Ο κάθε προορισμός μας είναι προσεκτικά επιλεγμένος από εμάς με σκοπό την ασφαλέστερη μετακίνηση και παραμονή των παιδιών στον χώρο αυτό.