Νηπιαγωγείο

Category
Τομείς

Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σχολική βαθμίδα είναι το νηπιαγωγείο.
Σ΄ ένα κατάλληλο λοιπόν διαμορφωμένο χώρο και με το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τόσο τις μαθησιακές όσο και τις κοινωνικοψυχολογικές τους ικανότητες.

Μέσα στα πλαίσια του ενιαίου διαθεματικού προγράμματος πραγματοποιούνται δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά τόσο να λάβουν γνώση, όσο και να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους.
Οι παιδαγωγοί μας θέτουν τις βάσεις για την εύκολη μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.