Την Δευτέρα 13 και την Πέμπτη 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην actionaid!!!
Το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσαμε έχει ως κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μπορείτε να επισκεθείτε τη προσωπική σελίδα της actionaid έδω education.actionaid.gr !!